«خدا لعنت کند سیاوش را» مجموعه داستان‌های کوتاه در فضای روستایی

کتاب زیبا و شورشی مجموعه داستان های کوتاه در باره سی و سه زن آمریکای لاتین است. داستان هایی که تاریخ هستند و نه بیوگرافی صرف این زنان. با هریک از این داستان ها صفحاتی از کتاب عظیم تاریخ آمریکای لاتین از۱۴۹۲ زمان ورود مهاجمان اروپایی به این قاره تا به امروز جان می گیرد. برخی از این زنان اندک شناخته شده و یا اساسا چهره های ناشناخته ای هستند اما آنان نقش تعیین کننده ای در مبارزه برای برابری و آزادی دارند. دیلما روسف رئیس جمهور سابق برزیل یکی از آنان است ...
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸

سمنان- ایرنا- «خدا لعنت کند سیاوش را» عنوان کتابی است که به قلم محمد لله گانی از نویسندگان دانشجوی شهرستان دامغان و با هدف بهره گیری از زندگی روستایی، به چاپ رسیده است

منابع خبر