نیکزاد: در شهرک‌های مسکن مهر مدرسه هم می سازیم

نيكزاد: ساخت مدرسه در شهرك‌هاي مسكن مهر در حال انجام است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
پیمانه - ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

وی با یادآوری اینکه با اقدامات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، ساخت مدرسه و مسجد در استان‌های مختلف شروع شده است، خاطرنشان کرد: اکنون در شهر جدید پرند ۱۴ مدرسه در حال ساخت است

منابع خبر
نیکزاد: ساخت مدرسه در شهرک‌های مسکن مهر در حال انجام است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۰