۲۰ درصد هزینه قبض برق مشترکان کم مصرف کاهش می یابد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

بیرجند- ایرنا- معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: بر اساس تعرفه بندی مصارف خانگی اگر هر مشترک ۱۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد ۲۰ درصد هزینه قبض برق کمتر می شود

منابع خبر
۲۰ درصد هزینه قبض برق مشترکان کم مصرف کاهش می یابد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸