فواد صادقی و علی غزالی آزاد شدند

عصر ایران - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

 
جمهوری اسلامی نوشت:

فؤاد صادقی و علی غزالی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول سایت "بازتاب امروز" عصر دیروز از زندان آزاد شدند.

این دو نفر مدتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به خاطر انتشار بعضی مطالب بازداشت شده بودند.

منابع خبر
فواد صادقی و علی غزالی آزاد شدند رادیو زمانه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
فواد صادقی و علی غزالی آزاد شدند عصر ایران - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
فواد صادقی سر دبیر سایت بازتاب آزاد شد جنبش راه سبز - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲