نیمی از آثار تاریخی خراسان شمالی ثبت ملی نشده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

بجنورد- ایرنا- از ۱۲۰۰ اثر شناسایی شده در خراسان شمالی، تنها نیمی ثبت ملی شده و برای ثبت بقیه این آثار چشم اندازی ۵ ساله در نظر گرفته شده است

منابع خبر
نیمی از آثار تاریخی خراسان شمالی ثبت ملی نشده است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل