کلیات تغییر آیین نامه سوال از رییس جمهور تصویب نشد

هدف نمایندگان از طرح اصلاح روند سوال از رییس جمهوری سیاسی است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
ایلنا - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

به دلیل دو فوریتی بودن این طرح باید دو سوم نمایندگان به آن رای می دادند که این امر محقق نشد و با ۱۳۰ رای موافق ۱۷ مخالف و ۱۲ ممتنع کلیات آن رای نیاورد.
ایلنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات ماده واحده تغییرات آیین نامه در اصلاح ماده ۱۹۷ مربوط به سوال از رییس جمهور رای ندادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، به دلیل دو فوریتی بودن این طرح باید دو سوم نمایندگان به آن رای می دادند که این امر محقق نشد و با ۱۳۰ رای موافق ۱۷ مخالف و ۱۲ ممتنع کلیات آن رای نیاورد. پایان پیام

منابع خبر
دو فوریت اصلاح ماده سوال از رئیس جمهور تصویب شد باشگاه خبرنگاران - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
کوچک زاده از طرح اصلاح روند سوال از رییس جمهوری انتقاد کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
هدف نمایندگان از طرح اصلاح روند سوال از رییس جمهوری سیاسی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱