امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت، ارکان مهم انتخابات است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

زنجان- ایرنا- معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت، چهار رکن مهم و مبنایی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بوده و در صورتی که این چهار رکن، محقق شود انتخاباتی در تراز نظام جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد

منابع خبر
امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت، ارکان مهم انتخابات است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸