آزادی ۲ هزار و ۸۵۲ زندانی با همت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان

خبرگزاری میزان -

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان گفت: ۲۸۵۲ زندانی باهمت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در دهه ماهه سال ۹۷ از زندان آزاد شدند

منابع خبر