شکایت‌های دولت و دانشگاه آزاد از صدا و سیما به جریان افتاد

به لطف سرکوب بی امان جریانات چپ و دموکرات در دانشگاه ها، و میدان داری انجمن های اسلامی وابسته به این و یا آن جناح حکومت، شانزده آذر امسال دانشگاه بیش از پیش به تسخیر حکومت در آمد
اخبار روز
کلمه - ۱۶ آذر ۱۳۹۴

هر‌چند شجاعی‌کیاسری به عنوان یکی از آن دو نماینده مورد شکایت صدا و سیما گفته که هنوز این شکایت به وی ابلاغ نشده است اما حداقل صدا و سیما با این شکایت نشان داد که خیلی هم قرار نیست در مقابل منتقدان خود منفعل و ساکت باشد

منابع خبر