انتقاد مجری معروف از آلودگی هوا/ ابتکار: هوا بهتر شده است!

انتقاد مجری زن صدا و سیما از آلودگی هوا
خدمت
جهان نیوز -

معصومه ابتکار در گفتگوی ویژه خبری بر کاهش آلودگی هوا، ضرورت افزایش بودجه محیط زیست، رفع تصرف اراضی ملی و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست تاکید کرد.

منابع خبر
انتقاد مجری معروف از آلودگی هوا/ ابتکار: هوا بهتر شده است! جهان نیوز -
انتقاد مجری زن صدا و سیما از آلودگی هوا خدمت -