طراحان جنگ نرم هم حماسه ۹ دی را فراموش نمی کنند/جریان رقیب در سال ۸۸ نانجیب بود/پروژه رفع حصر سران فتنه بازتولید فتنه است

حسین شریعتمداری: تحریم‌ها را "سران فتنه" به آمریکا پیشنهاد دادند
عصر ایران
خبرگزاری فارس - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

انبارلویی معتقد است: پس از قیام ۹ دی لحن رادیوهای خارجی و دشمن تغییر پیدا کرد و در واقع قیام ۹ دی تیر خلاص به فتنه بود حتی کسانی که در اتاق‌های جنگ نرم نشسته و بازتولید آن را طراحی می‌کنند، بعید است که ۹ دی را فراموش کنند

منابع خبر