«سعد حریری» امروز تأیید نامزد «مقاومت» برای ریاست جمهوری لبنان را اعلام می‌کند

«سعد حریری» امروز تأیید نامزد «مقاومت» برای ریاست جمهوری لبنان را اعلام می‌کند
خدمت
خبرگزاری فارس -

یک روزنامه سعودی با اشاره به اینکه رئیس جریان «المستقبل» دیگر تأیید خود را از نامزدی رئیس فراکسیون «تغییر و اصلاح» پنهان نمی‌کند، اعلام کرد که وی امروز این مسئله را از تلویزیون این کشور علنی خواهد کرد

منابع خبر