کمالوندی: حرکت کند اما رو به جلو است

جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در مورد موضوعات فنی مورد اختلاف، حرکت اگر چه کند اما همچنان رو به جلو است.

منابع خبر
کمالوندی: حرکت کند اما رو به جلو است جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴