دشمن دایی در هیات مدیره؛ زادمهر پیشنهاد استیلی بود

پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
منابع خبر