آیا استرس مغز را کوچک می‌ کند؟

استرس باعث کوچک شدن مغز می شود

کنجکاو
جهان نیوز - ۱۲ فروردین ۱۳۹۲

افسردگی حاد و یا استرس های مزمن می‌تواند موجب کوچک شدن مغز شود.

منابع خبر
آیا استرس مغز را کوچک می‌ کند؟ جهان نیوز - ۱۲ فروردین ۱۳۹۲
استرس باعث کوچک شدن مغز می شود کنجکاو - ۱۲ فروردین ۱۳۹۲