تعیین تکلیف مبالغ پرداخت شده از سوی مالکین برای دریافت پروانه ساخت برج باغ

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

به پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر تعیین تکلیف مبالغ پرداخت شده از سوی مالکین برای دریافت پروانه ساخت برج باغ به تصویب رسید

منابع خبر