۱۲ عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی در آستانه انتشار است

خبرگزاری میزان - ۹ تیر ۱۳۹۸

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با اهتمام محققان و پژوهشگران معاونت حقوقی، ۱۲ عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی در آستانه انتشار قرار گرفته است و به زودی برای بهره‌­مندی مخاطبان و جامعه حقوقی قضایی کشور عرضه می‌­شود

منابع خبر