اجازه واگذاری مالکیت فکری و تجهیزاتی دستگاه های اجرایی به دانشگاه ها

در شرایط کنونی قانون مدون جامعی که زنان را در مقابل حشونت‌های خانگی حمایت کند وجود ندارد و حتی بخش‌هایی از قوانین خود به خشونت علیه زنان دامن می‌زنند و آن را بازتولید می‌کنند. اما حتی درصورت مراجعه به همان بخش‌های موجود درقانون هم حمایت کاملی از زنان صورت نمی‌گیرد و مجریان قانون آنها را دعوت به صبر و سکوت و پذیرش و مدارا می‌کنند
اخبار روز
تابناک - ۱۴ دی ۱۳۹۵

نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی را مجاز به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دانستند

منابع خبر