کاوشگر 'حیات' سفر خود به سوی مریخ را آغاز کرد

بی بی سی فارسی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

پروژه مشترک اروپا و روسیه برای بررسی نشانه‌های حیات در مریخ امروز با پرتاب "موفق" موشک روسی پروتون از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان وارد مرحله تازه‌ای شد. این موشک کاوشگری را در مدار مریخ قرار خواهد داد تا منشا گاز متان را در جو این سیاره بررسی کند

منابع خبر
کاوشگر 'حیات' سفر خود به سوی مریخ را آغاز کرد بی بی سی فارسی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
اگزو مارس ۲۰۱۶ در جستجوی حیات در مریخ رادیو فردا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۴