مشاهده مبلغ یارانه نقدی مرحله سوم در سایت رفاهی

مشاهده مبلغ يارانه نقدي مرحله سوم خانوارها در سايت رفاهي
خبرگزاری فارس
شفاف - ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

فارس: تأیید واریز و مبلغ یارانه نقدی دریافتی خانوارها برای مرحله سوم در سایت رفاهی قابل مشاهده است. در سایت رفاهی واریز مرحله سوم یارانه‌ها به حساب خانوارها قابل رویت است و با ورود به پنجره "اعلام اطلاعات یارانه پرداختی " می‌توان مبلغ یارانه‌ای که به احتمال زیاد از فردا به حساب خانوارها واریز می شود را مشاهده کرد. بنابراین گزارش، پس از واریز یارانه مرحله سوم در حساب خانوارها به احتمال زیاد طی چند روز این مبالغ که ماهانه است،از سوی خانوارها قابل برداشت خواهد بود. بر اساس این گزارش در این مرحله ۴۴ هزارو ۵۰۰ تومان یارانه برای هر نفر پرداخت می‌شود

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

شفاف - ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
رادیو فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۰