بخش معدن صاحب رادیو اینترنتی می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- «رادیو کیمیا» با محوریت معدن و صنایع معدنی از ابتدای تیر امسال به صورت اینترنتی راه اندازی می شود

منابع خبر
بخش معدن صاحب رادیو اینترنتی می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸