خاطره‌ای از جلال طالبانی برای ایرانی‌ها

جلال طالبانی برای ادامه درمان به آلمان منتقل می‌شود
بی بی سی فارسی
جهان نیوز - ۲۹ آذر ۱۳۹۱

به گزارش جهان به نقل از بنیاد اخوت اسلامی، یک روز جلال طالبانی در بغداد، یک خبرنگار ایرانی را فوری به دفتر خود فرا می‌خواند.

زمانی که که خبرنگار خود را در منطقه سبز بغداد به جلال می‌رساند، به او می گوید: خبری را می خواهم به شما بگویم که در دنیا ایرانی‌ها بیشتر از همه از شنیدنش خوشحال می‌شوند.

خبرنگار ایرانی با بی‌صبری می پرسد: مام جلال خبر چیست؟

جلال پاسخ می دهد: صدام دستگیر شد!

و اینگونه بود که برای اولین بار خبر دستگیری صدام را رسانه‌های ایرانی منتشر کردند

منابع خبر
جلال طالبانی فردا به آلمان منتقل می شود خبرگزاری مهر - ۲۹ آذر ۱۳۹۱
خاطره‌ای از جلال طالبانی برای ایرانی‌ها خبرگزاری فارس - ۲۹ آذر ۱۳۹۱