نقشه جدید مترو تهران در سال ۹۸

خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل

نقشه کامل مترو تهران شامل ۷ خط با ۱۴۳ ایستگاه است. از این میان ۱۸ ایستگاه در محل تقاطع خطوط قرار دارند

منابع خبر
نقشه جدید مترو تهران در سال ۹۸ خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل