تمبر دوره قاجار + عکس

تمبر دوره قاجار + عکس
فردا
باشگاه خبرنگاران -

باشگاه خبرنگاران جوان: در این بخش تمبر های  قدیمی دوره ناصری-قاجار که شاید کمتر دیده شده را میبینید.

ته نقش تمبرهای ایران در دوره قاجار تصویر شیر و خورشید بود.

منابع خبر
تمبر دوره قاجار + عکس فردا -
تمبر دوره قاجار + عکس باشگاه خبرنگاران -