تمبر دوره قاجار + عکس

تمبر دوره قاجار + عکس
فردا
باشگاه خبرنگاران - ۱۳ مهر ۱۳۹۴

باشگاه خبرنگاران جوان: در این بخش تمبر های  قدیمی دوره ناصری-قاجار که شاید کمتر دیده شده را میبینید.

ته نقش تمبرهای ایران در دوره قاجار تصویر شیر و خورشید بود.

منابع خبر
تمبر دوره قاجار + عکس فردا - ۱۳ مهر ۱۳۹۴
تمبر دوره قاجار + عکس باشگاه خبرنگاران - ۱۳ مهر ۱۳۹۴