انتقاد سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از اخراج اعضای سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا

خبرنگاران بخش کارگری ایلنا، دسته‌جمعی اخراج شدند
گویا
رادیو فردا - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از اخراج اعضای سرویس کارگری خبرگزاری کار ایران (ایلنا) انتقاد کرد. بر اساس گزارش‌ها از تهران،‌ دبیر و خبرنگاران این سرویس در روزهای اخیر از خبرگزاری ایلنا اخراج شده‌اند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک اخراج این خبرنگاران را محکوم کرد و چنین برخوردهایی را غیر حرفه‌ای و امنیتی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اشاره کرد که سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا به رغم اعمال محدودیت ها و فشار از بالا، توجه ویژه ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دسته جمعی کارگران وانعکاس بخشی از مبارزه ها واعتراض های کارگران نشان داده بود، اما سیاست‌گذاران خبرگزاری ایلنا این وضع را نمی‌پسندیدند

منابع خبر
اخراج گروهی تیم کارگری خبرگزاری ایلنا اخبار روز - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴