رئیس دیوان محاسبات کشور عضو افتخاری هیات مدیره پیام مشهد

رئيس ديوان محاسبات كشور عضو افتخاري هيات مديره پيام مشهد
خبرگزاری فارس
تابناک -

مدیرعامل باشگاه پیام مشهد گفت: به دلیل مشکل دوشغله‌ها، رئیس دیوان محاسبات کشور عضو افتخاری هیات مدیره باشگاه پیام است. علی صلاحی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محسبات کشور برای عضویت در هیات مدیره باشگاه پیام مذاکراتی انجام دادیم و ایشان پذیرفتند عضو هیات مدیره باشگاه باشند و ما را از رهنمودهایشان استفاده کنیم. وی ادامه داد: با این حال پس از استعلام از سازمان بازرسی مشخص شد اگر دکتر رحمانی فضلی عضویت رسمی در هیات مدیره را بپذیرند دوشغله محسوب می‌شوند به همین دلیل قبول کردند عضو افتخاری هیات مدیره باشند و به باشگاه کمک کنند

منابع خبر
رئیس دیوان محاسبات کشور عضو افتخاری هیات مدیره پیام مشهد تابناک -
رئیس دیوان محاسبات کشور عضو افتخاری هیات مدیره پیام مشهد خبرگزاری فارس -