مذاکره با آمریکا منتفی است

جهان نیوز - ۸ روز قبل

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ را یک مساله داخلی دانست و گفت مادامی که سیاست تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه مردم ایران لغو نشود، مذاکره با آمریکا منتفی است

منابع خبر
مذاکره با آمریکا منتفی است جهان نیوز - ۸ روز قبل