شرکت زیرساخت: فیبر نوری را سه برابر می‏کنیم

عضو هیئت مدیریه شرکت ارتباطات زیرساخت کشور: ظرفیت فیبر نوری کشور سه برابر می شود.
واحد مرکزی خبر
عصر ایران -

 عضو هیئت مدیریه شرکت ارتباطات زیرساخت کشور: ظرفیت فیبر نوری کشور سه برابر می شود.به گزارش واحد مرکزی خبر عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت کشور گفت:‌از سال ۸۰ تاکنون ۱۱۴ هزار کیلومتر فیبرنوری در ایران نصب شده است و تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت فیبر نوری سه برابر افزایش می یابد. محمد طاهر شمس در نشست مدیران شرکت مخابرات گیلان افزود: تدوین آیین نامه اجرایی لایحه صیانت از فیبرنوری در کشور از جانب شرکت ارتباطات زیرساخت کشور آغاز شده است و تا یک ماه دیگر به هیئت دولت تقدیم می شود. آیین نامه اجرایی لایحه صیانت از فیبرنوری در کشور را سه وزراتخانه ارتباطات و فن آوری، اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی تدوین می کنند. به گفته عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت کشور هدف از تدوین این آیین نامه توجه و حفاظت از محدوده گذر فیبرنوری درحریم جاده های اصلی است که جزئیات آن پس از تصویب در هیات وزیران به دستگاه های مربوط اعلام خواهد شد. طاهرشمس گفت: شرکت مخابرات گیلان به لحاظ شاخص کیفی ارتباطات زیرساختی از شرکتهای موفق مخابرات کشور است .

 

منابع خبر
شرکت زیرساخت: فیبر نوری را سه برابر می‏کنیم عصر ایران -
شرکت زیرساخت: فیبر نوری را سه برابر می‏کنیم الف -