فرمانده ناجا: نیروی انتظامی در صف مقدم دفاع از کشور است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اکنون این نیرو در صف مقدم دفاع از کشور و حمایت از مردم است و باید در برابر مفاسد با قدرت ایستادگی کند.

واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر -
منابع خبر
فرمانده ناجا: نیروی انتظامی در صف مقدم دفاع از کشور است واحد مرکزی خبر -