شورای عالی کار باز هم به نتیجه نرسید/جلسه بعدی دستمزد یکشنبه آتی

الف - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

به گزارش تسنیم، حاصل نتیجه جلسه حدود هفت ساعته امروز این بود که ترکیبی از تورم و موضوع معیشت خانوار برای تعیین دستمزد کارگران در روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه بررسی شود.پس از تأکید جامعه کارگری بر افزایش حداقل حقوق ۳۰ درصدی و پیشنهاد دولت بر افزایش ۲۰درصدی در جلسه امروز شورای عالی کار، کارفرمایان با افزایش ۲۰ درصدی موافقت کردند، اما اخبارهای دریافتی مبنی بر این است که کارگران راضی به امضا کردن صورتجلسه شورای عالی کار با افزایش کمتر از ۲۰۰ هزار تومان برای دستمزد ۹۴ نیستند.

منابع خبر