آغاز ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه

آغاز ششمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه
آفتاب
فردا - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

فارس: ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران لحظاتی پیش آغاز شد.

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران با ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور متهمان آغاز شد.

در این جلسه نیز قرار است به اتهام سایر متهمان رسیدگی شود

منابع خبر
ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه آغاز شد جهان نیوز - ۱۶ خرداد ۱۳۹۱