کشف ۴۸۸۸ بطری انواع مشروبات الکلی در گمرک

دو هزار و 586 بطری مشروبات الکلی خارجی در البرز کشف شد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - با نظارت مامورین حراست و کارکنان گمرک تمرچین پیرانشهر تعداد ۴۸۸۸ بطری از انواع مشروبات الکلی در گمرک تمرچین کشف گردید.

منابع خبر
کشف ۴۸۸۸ بطری انواع مشروبات الکلی در گمرک خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴