کاریکاتور/ تکاندن تامین اجتماعی!

کاریکاتور: تکاندن تامین اجتماعی!

تابناک
الف - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

منابع خبر
تکاندن تامین اجتماعی! (کاریکاتور) عصر ایران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
کاریکاتور: تکاندن تامین اجتماعی! تابناک - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲