درگیری یک رزمی‌کار با مامور پلیس + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر
درگیری یک رزمی‌کار با مامور پلیس + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸