هوای تهران با شاخص ۶۲ سالم است

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

کیفیت هوای تهران با افزایش هشت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۶۲ سالم است

منابع خبر
هوای تهران با شاخص ۶۲ سالم است خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷