پست مشاوره زنان و خانواده حذف نمی شود

فردا - ۱۴ دی ۱۳۹۲

مهر: شهیندخت مولاوردی با اشاره به بخشنامه چند ماه پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر لغو برخی از بخشنامه های دو سال گذشته این معاونت، اظهار داشت: با هدف چابک سازی بدنه دولت حدود ۱۰ بخشنامه یکی و دو ساله اخیر از جمله بخشنامه هایی که الزام ایجاد می کرد، ملغی اعلام شد. یکی از آنها الزام ایجاد پست مشاوره زنان در دستگاه های اجرایی بود.

منابع خبر