پست مشاوره زنان و خانواده حذف نمی شود

فردا -

مهر: شهیندخت مولاوردی با اشاره به بخشنامه چند ماه پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر لغو برخی از بخشنامه های دو سال گذشته این معاونت، اظهار داشت: با هدف چابک سازی بدنه دولت حدود ۱۰ بخشنامه یکی و دو ساله اخیر از جمله بخشنامه هایی که الزام ایجاد می کرد، ملغی اعلام شد. یکی از آنها الزام ایجاد پست مشاوره زنان در دستگاه های اجرایی بود.

منابع خبر
پست مشاوره زنان و خانواده حذف نمی شود فردا -
مولاوردی: پست مشاوره زنان حذف نمی شود تابناک -
پست مشاوره زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی حذف نمی‌شود خبرگزاری فارس -