نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره شایعه دو شغله بودنش گفت: فوتبال و مسائل پیرامون آن به قدری وقت گیر است که یک نفر نمی تواند در دو شغل مرتبط با فوتبال حضور داشته باشد.

تاج : برخلاف شایعات دوشغله نیستم
واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر -

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره شایعه دو شغله بودنش گفت: فوتبال و مسائل پیرامون آن به قدری وقت گیر است که یک نفر نمی تواند در دو شغل مرتبط با فوتبال حضور داشته باشد.   به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ مهدی تاج اظهارداشت : با صراحت و بدون پیچیدگی اعلام می کنم بنده جز در فدراسیون فوتبال آن هم بدون حقوق و مزایا در هیچ جای دیگری اعم از رسمی، غیررسمی، فعال یا غیرفعال دولتی مسئولیتی ندارم. وی گفت: از افرادی که بنابر مسئولیت خود که اصل آن بر صراحت گفتار و نوشتار است از بابت انتشار چنین اخباری در برخی رسانه ها و جراید گله دارم و برای چندمین بار است که من با توجه به اطلاعات اشتباه برخی رسانه ها و جراید باید اعلام کنم که دوشغله نیستم.  

منابع خبر
مهدی تاج: دوشغله نیستم تابناک -
تاج: برخلاف شایعات دوشغله نیستم ایلنا -
تاج : برخلاف شایعات دوشغله نیستم واحد مرکزی خبر -
مهدی تاج: دوشغله نیستم فردا -