تغییر برنامه در دو ایستگاه متروی تهران

خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل

همزمان با مراسم رژه نیرو‌های مسلح برنامه‌های دو ایستگاه متروی شاهد - باقرشهر و خط فرودگاه امام خمینی تغییر می‌کند

منابع خبر
تغییر برنامه در دو ایستگاه متروی تهران خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل