سریال‌های نوروزی کی به پایان می‌رسند؟

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

پخش سریال‌های نوروزی طی یکی دو روز آینده تمام می‌شود و برنامه‌های روتین شبکه‌های مختلف به روال سابق پخش خود بازمی‌گردند

منابع خبر