مربی مهدوی‌کیا و کاظمیان در انتظار یاری

مربي مهدوي‌كيا و كاظميان در انتظار ياري رسانه‌ها و مسئولان
خبرگزاری فارس
تابناک -

مربی سازنده فوتبال ایران که مهدوی کیا و کاظمیان زمانی شاگرد او بودند این روزها در بستر بیماری است. به گزارش فارس،‌ یکی از مربیان سازنده فوتبال ایران منوچهر واحدی است. فردی که بازیکنانی نظیر مهدوی کیا زمانی زیر نظر او فعالیت می کردند. واحدی از جمله مربیان سازنده فوتبال ایران متاسفانه به دلیل بروز یک عارضه نسبتا خطرناک در بستر بیماری است و این روزها او و خانواده اش در وادی تنهایی روزها و شب های دشواری را سپری می کنند. وی که سال ها است در تیم های پایه مربیگری می کند و حاصل دسترنج او بازیکنان نامداری مثل جواد کاظمیان، مهدی امیر آبادی، پژمان جمشیدی، مرتضی ایزدی و بسیاری از بازیکنانی که در تیم های سایپا به خصوص رشد و نمو پیدا کردند؛‌ است اکنون در بستر بیماری افتاده ولی تا به امروز که دو ماه از بستری شدن این مربی خوب فوتبال می گذرد یک نفر از مسولان فوتبال و باشگاه هایی که او در آنجا منشا خدماتی بوده است از او سراغی نگرفته است تا حکایت "پهلوان را زنده عشق است " بار دیگر تکرار شود.

"مربی سازنده فوتبال ایران که مهدوی کیا و کاظمیان زمانی شاگرد او بودند این روزها در بستر بیماری است"البته منوچهر واحدی که در عرصه مطبوعات ورزشی هم سال ها قلم زده و از چهره های شناخته شده این عرصه هم است به خود و خانواده اش قول داده که این مریضی را دور خواهد زد ولی یک سئوال از همه شاگردان و بازیکنانی که گوشه ای از فوتبال خود را در تیم های ملی و باشگاهی مدیون واحدی هستند و همچنین مدیرانی که وی در باشگاه های آنها فعالیت کرده؛ و آن هم این که آیا این است شعارهایی که در جلو دوربین ها می دهید؟ آیا این است رسم مروت و مردانگی و نوعدوستی و پوریای ولی و تختی شدن؟ در هر حال چه بسا بسیاری هنوز این موضوع را نمی دانند اما رسانه ها که توانستند بابک معصومی را با بمب روحیه از تخت بیماری بلند کنند و باعث بازگشت وی به زندگی عادی و حتی ورزشی شوند اکنون نیز چه خوب است سراغی از همکار خود بگیرند و اجازه ندهند که واحدی و خانواده او در این روزهای سخت و دشوار احساس غربت و تنهایی کنند. در این شب های عزیز آرزوی شفای عاجل برای همکارمان و مربی سازنده فوتبال ایران داریم

منابع خبر
مربی مهدوی‌کیا و کاظمیان در انتظار یاری تابناک -
مربی مهدوی‌کیا و کاظمیان در انتظار یاری رسانه‌ها و مسئولان خبرگزاری فارس -