حکم شرعی روزه مستحبی با داشتن روزه واجب

فردا -

سایت khamenei.ir در صفحه شخصی خود درباره حکم شرعی روزه مستحبی با داشتن روزه واجب نوشت: «سوال: اگر کسی روزه واجب غیر از قضای ماه رمضان بر عهده اش باشد، آیا می‌تواند روزه مستحبی بگیرد؟ پاسخ: بنابر احتیاط واجب روزه مستحبی صحیح نیست»

منابع خبر
حکم شرعی روزه مستحبی با داشتن روزه واجب فردا -