صادرات خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

مشهد- ایرنا- رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی و دیپلماسی های کشورهای هدف است

منابع خبر