رئیس بانک مرکزی وعده داد: تورم تک رقمی در پایان سال

تورم تک رقمى تا پایان سال
ایسکا نیوز
پارلمان نیوز -

پارلمان‌نیوز: رئیس کل بانک مرکزی از تهیه لایحه جدید افزایش سرمایه بانکها خبرداد و بار دیگر تاکید کرد: تا پایان سالجاری به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم پیش خواهیم رفت که با تحقیق این برنامه، نرخ سود بانکی هم تک رقمی می‌شود. محمود بهمنی در گفتگو با مهر از تهیه طرحی برای افزایش سرمایه بانکها خبرداد و گفت: این طرح برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد، اما مبلغ آن نسبت به لایحه ۱۵ هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها که مورد تصویب مجلس قرار نگرفت، ممکن است تغییراتی داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی از رایزنی با مجلس برای ارائه طرح افزایش سرمایه بانکها خبرداد و گفت: زمانی که شرایط برای پرداخت منابع به بانکها مناسب بود، بانک مرکزی این کار را انجام می داد و هم اکنون نیز چنین است به نحوی که بانک مرکزی برای تامین سرمایه بانک توسعه تعاون دو هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. وی با بیان اینکه با خصوصی سازی سهام بانکها تجارت، ملت و صادرات دیگر دولت برنامه ای برای افزایش سرمایه این بانکها نخواهد داشت، افزود: این افزایش سرمایه به بانکهای ملی و سپه و بانکهای تخصصی اختصاص خواهد یافت. بهمنی ادامه داد: بخشی از سهام سه بانک تجارت، ملت و صادارت به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه سهام این بانکها نیز در حال واگذاری است و این امر تداوم دارد.  وی با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم پیش خواهیم رفت، افزود: با ثابت بودن عوامل مختلف تک رقمی شدن نرخ تورم محقق می شود اما با آزادسازی این امر به تاخیر خواهد افتاد.

"رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در پی تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تک رقمی خواهد شد، نرخ سود عقود مبادله ای هم اکنون ۱۲ درصد و مشارکتی نیز بر اساس نسبت سود تخصیص داده می شود"رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در پی تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تک رقمی خواهد شد، نرخ سود عقود مبادله ای هم اکنون ۱۲ درصد و مشارکتی نیز بر اساس نسبت سود تخصیص داده می شود. وی از برنامه ریزی برای وصول مطالبات معوق بانکها و طبقه بندی آنها خبرداد و گفت: کمیته های مختلفی در استانها، شعب مستقل، ممتاز و مرکزی برای این امر تشکیل شده است. بهمنی از ارائه لایحه تهیه شده برای اصلاح قوانین بانکی کشور طی هفته جاری به مجلس خبرداد و گفت: این لایحه در پی بازنگری در قوانین بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور تهیه شده است

منابع خبر
تورم تک رقمی تا پایان سال ایسکا نیوز -
رئیس بانک مرکزی وعده داد: تورم تک رقمی در پایان سال پارلمان نیوز -
تدوین لایحه جدید افزایش سرمایه بانکها / تورم تک رقمی در پایان سال خبرگزاری مهر -