تصویری از شلوغ‌ترین نقطه کره زمین

تصویری از شلوغ‌ترین نقطه کره زمین
فردا
کنجکاو -

منطقه «منهتن» با ۲۷ هزار نفر در هر مایل مربع دارای بالاترین تراکم جمعیت در ایالات متحده است، اما این رقم در مقایسه با شهر «کولون والد سیتی» چین که پیش از نابودی‌اش در سال ۱۹۹۴، دارای تراکم جمعیتی معادل ۳.۲۵ میلیون نفر در هر مایل مربع بود، ناچیز به نظر می‌رسد.

منابع خبر
تصویری از شلوغ‌ترین نقطه کره زمین... کنجکاو -
تصویری از شلوغ‌ترین نقطه کره زمین تابناک -
تصویری از شلوغ‌ترین نقطه کره زمین عصر ایران -
تصویری از شلوغ‌ترین نقطه کره زمین فردا -