عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر

عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر

شفاف
شفاف - ۱۷ تیر ۱۳۹۰
منابع خبر
عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر فرهیختگان - ۱۷ تیر ۱۳۹۰