توضیح فرهنگستان زبان دربارۀ واژه‌های حوزۀ زیست‌شناسی

استرالیا - یادمان بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
اخبار روز
خبرگزاری فارس -

فرهنگستان زبان نوشت: در پی انتشار وارد کردن واژه‌های زیست‌شناسی در کتاب درسی پایۀ دهم، اشخاصی اقدام به تغییر دادن برخی از این مصوّبات کردند و شماری از واژه‌هایی را که مصوّب فرهنگستان نیستند به این مجموعه افزودند

منابع خبر
توضیح فرهنگستان زبان دربارۀ واژه‌های حوزۀ زیست‌شناسی خبرگزاری فارس -
همایش سه روزه در کابل برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در افغانستان بی بی سی فارسی -
داستان موفقیت ویکتوریا بکهام و درسی برای زنان عصر ایران -