تلاش برای تعدد مرزهای مشترک با کشورهای مختلف در حال انجام است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

سنندج- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: تلاش برای موافقت کشوری‌ها برای بازگشایی مرزهای متعدد در حال انجام است

منابع خبر