پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعاهای اوباما

عصر ایران - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

وی گفت: امروز ناکارآمدی سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها از جمله میزان پیشرفت چشمگیر برنامه صلح آمیز هسته ای نمایان بوده و از نظر ما دقیقا به همین دلیل است که آمریکا به پای میز مذاکرات آمده است

منابع خبر