پرواز اولین هواپیمای فلایت چک ایران

عکس: خوش‌آمد گویی به اولین فلایت چک در ایران

فردا
آفتاب - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
منابع خبر
رونمایی از نخستین هواپیمای فلایت چک خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
پرواز اولین هواپیمای فلایت چک ایران عصر ایران - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵