امضا تفاهم نامه خرید یک رام قطار از سوی شهرداری منطقه ۲

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر